Ons Verhaal

Sinds januari 2018 werkt de Feestjesfabriek aan een concept dat ieder kind gelijke kansen probeert te geven. Door middel van het organiseren van gratis kinderfeestjes voor minder bedeelde kinderen, hoopt de Feestjesfabriek ieder kind een fijne verjaardag te schenken.

CONCEPT
De Feestjesfabriek bestaat uit een groepje studenten met verschillende achtergronden die hun steentje bij willen dragen aan de kansengelijkheid in Groningen. Zij organiseren kinderfeestjes voor minder bedeelde kinderen in Groningen en omstreken. Deze feestjes worden gefinancierd met behulp van donaties van zowel particulieren als bedrijven. Daarnaast wordt er samengewerkt met lokale bedrijven en sociale instanties.

MISSIE
Ons motto is: elk kind verdient een feestje! Één op de vijf kinderen in de provincie Groningen groeit op onder de armoedegrens. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het kind niet elke avond een warme maaltijd krijgt, op te kleine schoenen loopt of geen lid kan worden van een sportvereniging, laat staan dat er budget is voor een verjaardagsfeestje. Het doel van de Feestjesfabriek is om deze kinderen en hun ouders ondanks hun financiële situatie een zorgeloze dag met hun vriendjes en/of vriendinnetjes te bezorgen. Hiermee proberen we de sociale uitsluiting die vaak gepaard gaat met armoede tegen te gaan.

VISIE
Wij vinden dat elk kind een feestje verdient ongeacht hun achtergrond. Kinderen die opgroeien in armoede kunnen vaak niet meedoen aan activiteiten buiten school, aangezien deze vaak geld kosten. Buitenschoolse activiteiten zijn echter van groot belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen die wegens gebrek aan geld niet kunnen deelnemen aan activiteiten als sport en cultuur, worden daarmee dus beperkt in hun ontwikkeling. Bovendien kan het niet mee kunnen doen aan buitenschoolse activiteiten leiden tot sociale uitsluiting. De Feestjesfabriek vindt het daarom belangrijk om iets te doen tegen deze ongelijkheid en sociale uitsluiting.

 

De Feestjesfabriek geeft deze kinderen de kans om hun verjaardag te vieren met hun vriendjes en vriendinnetjes, door voor hen kosteloos een feestje te organiseren.